Publicerad 21 oktober 2019

EU-handslaget

Denna rapport ämnar följa upp lokala och regionala åtaganden samt lyfta goda exempel på hur man på olika sätt kan stärka och främja delaktigheten i EU. Uppföljningen utgör en del av SKL:s åtagande inom ramen för EU-handslaget, och representerar förbundets fortsatta engagemang i frågan.

EU-handslaget syftade till samhällsomfattande krafttag i arbetet med att stärka kunskap, insyn och delaktighet i EU-relaterade frågor i Sverige. Representanter från kommuner, regioner, arbetsmarknadsparter, läroverk, ungdoms- och studieförbund ingick en överenskommelse med regeringen om att genomföra ambitionshöjande åtgärder, utifrån respektive aktörs förutsättningar och behov.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR