Publicerad 25 november 2019

Erfarenheter av uppföljning

En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kommunen eller landstinget. Detta får till följd att uppföljning och kontroll av externa leverantörer kommer allt mer i fokus. För att ge stöd i detta arbete tar Sveriges Kommuner och Landsting, fram ett antal skrifter och konkreta verktyg.

Syftet med denna rapport är att ge en översikt över hur ett antal kommuner och landsting arbetar med uppföljning av äldreomsorg och primärvård samt vilka erfarenheter som gjorts.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.