Publicerad 26 november 2019

Epc ger gott resultat: diskussion om framgångsfaktorer och EPC-modellen

Ett flertal offentliga fastighetsorganisationer har arbetat med Energy Performance Contracting (EPC). EPC innebär i korthet att man upp handlar en entreprenör som genomför en modernisering av tekniska installationer och att investeringarna finansieras med hjälp av de framtida besparingarna.

Denna skrift presenterar en analys och utvärdering av ett antal genomförda EPC-projekt inom offentlig sektor. Analysen baseras på ett antal intervjuer som genomfördes 2009 och går ; bland annat igenom driv krafter och framgångsfaktorer.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.