Publicerad 27 november 2019

E-panel för dialog med medborgarna

Hösten 2007 inbjöd projekt Medborgardialog kommuner och landsting att delta i nätverk för att utveckla medborgarpaneler via Internet och SMS. Medborgarpanel innebär att kommunen/landstinget inbjuder medborgare att delta i en grupp som under en längre tid med jämna mellanrum får frågor att besvara kring utveckling av det samhälle de lever i och om de tjänster som kommuner och landsting erbjuder.

Skriften innehåller erfarenheter från de 2,5 åren som projektet pågått.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.