Publicerad 13 februari 2020

En jämställd arbetsgivarpolitik

SKR:s program för en jämställd arbetsgivarpolitik består av nio punkter. I rapporten finns praktiska verktyg och metoder som kommuner och regioner kan använda i sitt lokala arbete för att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män.

Arbetsmarknaden är inte jämställd, vilket SKR ser allvarligt på. SKR anser att alla skillnader i arbetslivet som beror på kön måste försvinna. Kvinnor och män måste ha samma förutsättningar och möjligheter till karriärutveckling, löneutveckling och att självständigt kunna forma sitt liv. För att uppnå jämställdhet behövs fokus på de strukturella skillnader mellan kvinnor och män som finns på arbetsmarknaden och vilka konsekvenser det får för kommuner och regioner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR