Publicerad 4 juli 2019

Energiledningssystem för ett kontinuerligt energiarbete

Med avstamp i fem offentliga fastighetsorganisationer beskriver vi i den här skriften hur man kan arbeta med införandet av ett energiledningssystem. Ambitionen med skriften är att ge dig ett grundläggande stöd för att införa ett energiledningssystem och lägga ambitionen på en nivå som passar just din organisation.

I fastighetsorganisationer runt om i Sverige arbetar man i större eller mindre utsträckning med energi- och miljöfrågor. Ett sätt att underlätta arbetet, skapa kontinuitet och säkerställa kvaliteten kan vara att införa ett energiledningssystem.

Energiledningssystem för ett kontinuerligt energiarbete

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset