Publicerad 27 november 2019

Energikrav vid driftentreprenad

De senaste åren har energieffektivisering funnits på alla fastighets organisationers agenda. I de organisationer som har lagt ut sin drift på entreprenad visar utredningar och utvärderingar att man visserligen är nöjd med det rent drifttekniska resultatet men inte när det gäller entreprenörens energi effektiviseringsarbete.

I denna skrift kartläggs och redovisas orsakerna till en situation med brister i driftentreprenörernas bidrag till hög energieffektivitet. Här ges även konkreta förslag och råd på hur man kan komma till rätta med problemet. Det rör viktiga beståndsdelar såsom mål- och strategiarbete, utformning av förfrågningsunderlag, upphandling och uppföljning av entreprenaderna. I skriften ges förslag till förändrade rutiner som leder till att energieffektiviseringsarbetet blir mer framgångsrikt.

Energikrav vid driftentreprenad

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset