Publicerad 21 november 2019

Energieffektiviserande renovering

Denna skrift handlar om energieffektiviserande renovering; varför det är viktigt att ta chansen att satsa på energieffektivisering när renoveringar görs och hur man kan gå till väga för att lyckas.

Tanken är att skriften ska ge stöd för att ta fram beslutsunderlag som handlar om att öka energiprestandan vid renovering. Målgruppen är framför allt beslutsfattare hos offentliga fastighetsorganisationer men även andra aktörer med intresse för energieffektiviserande renovering.

Energieffektiviserande renovering

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset