Publicerad 3 december 2019

Elitidrottens anläggningar finansiering, kostnader och dialog med idrotten

Elitidrottens krav på idrottsanläggningar har ökat över tiden. När idrottens organsiationer framför krav på elitidrottsanläggningar ställs kommuner inför överväganden.

Denna skrift behandlar översiktligt SKL:s idrottspolitiska position, former för dialog med idrottsrörelsen, finansieringsmodeller, översikt av kommunala kostnader, EU-rätt och en nordisk utblick.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.