Publicerad 22 augusti 2019

Elevernas syn på skolan

De allra flesta eleverna är mycket nöjda med skolan och undervisningen. Det visar Sveriges största elevenkät med nära 100 000 elever där elever i årskurs 5 och 8 har svarat på frågor om skolan och undervisningen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR