Publicerad 28 januari 2021

Elevernas syn på skolan

I denna sammanställning redogör SKL för hur eleverna själva ser på skolan i den skolenkät som genomförs av Skolinspektionen.

Resultaten redovisas utifrån två perspektiv, nationell nivå (vilket innefattar både kommunala och fristående skolor) respektive enbart för kommunala skolor. Resultaten redovisas för elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2.

Elevernas syn på skolan

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset