Publicerad 28 januari 2021

Elevernas syn på skolan

I denna sammanställning redogör SKL för hur eleverna själva ser på skolan i den skolenkät som genomförs av Skolinspektionen. Resultaten redovisas utifrån två perspektiv, nationell nivå (vilket innefattar både kommunala och fristående skolor) respektive enbart för kommunala skolor. Resultaten redovisas för elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset