Publicerad 5 juli 2019

Ekonomiskt bistånd - en förstudie inför ett utvecklingsarbete

Denna rapport identifierar viktiga utvecklingsområden kring ekonomiskt bistånd. Här presenteras även förslag på hur ett projekt för att minska långvarigt biståndsmottagande kan genomföras.

Det är viktigt att socialsekreterare ges rätt förutsättningar för att kunna bedriva en effektiv verksamhet. Likaså att kommunen bland annat främjar deras kompetensförsörjning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR