Publicerad 27 november 2019

Ekonomirapporten : om kommuners och landstings ekonomi : oktober 2009

"Ekonomirapporten. Om kommunernas och landsting­ens ekonomi" är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Landsting som kommer ut två gånger per år. I den behandlar vi det ekonomiska nuläget och utvecklingen i kom­mu­ner och landsting. Kalkylerna i den här utgåvan sträcker sig till år 2013.

Den ekonomiska situationen för kommuner och landsting är fortsatt bekymmersam, trots kraftiga konjunkturstöd 2010. Den exceptionellt svaga konjunkturen och minskande sysselsättning medför kraftigt dämpad utveckling av kommunsektorns inkomster i år och nästa år. För många väntar ett besvärligt budgetarbete inför 2011.

Ekonomirapporten : om kommuners och landstings ekonomi : oktober 2009

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset