Publicerad 5 november 2020

Ekonomirapporten, oktober 2020

Rapporten beskriver de snabba omställningar som genomförs med anledning av covid-19, de extra statsbidrag som beslutats under året och diskuterar om centralisering kan innebära mer likvärdiga välfärdstjänster.

Kunskaperna om covid-19 har ökat men fortfarande finns betydande osäkerhet. Hur kraftig blir den ökade smittspridning vi nu ser eller konsekvenserna? Vi antar att effekterna på ekonomin successivt kommer att avta under loppet av detta och nästa år. Världen över och i Sverige ses en kraftig rekyl i BNP. Men det kommer ta lång tid innan vi når normalläge. Förutom tidigare risker har det tillkommit stora risker för en försämring i ekonomins funktionssätt, inte minst på arbetsmarknaden.

Ekonomirapporten, oktober 2020, webb

Ekonomirapporten, oktober 2020, pdf

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset