Publicerad 25 november 2019

Ekonomirapporten, oktober 2012

Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på nå­gra års sikt. Den ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting (skl) två gånger per år. Kalkylerna i denna utgåva avslutades den 1 oktober. De sträcker sig fram till år 2016.

År 2012 väntas engångsintäkter bidra till mycket goda resultat för vår sektor. Intäkterna innebär en välkommen andningspaus för de kommuner och landsting som kämpar med att klara en ekonomi i balans. Därefter ser det betydligt kärvare ut, trots att vi förutser både en stark tillväxt i skatteunderlaget och kalkylerar med höjda statsbidrag åren 2014–2016. I kommuner och landsting krävs skattehöjningar på totalt 40 öre jämfört med idag för att undvika att sektorns resultat försämras.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.