Publicerad 26 oktober 2021

Ekonomirapporten, okt 2021

Expansiv finanspolitik och konjunkturåterhämtning stärker ekonomiska resultat i kommuner och regioner i år och 2022. Viktigt att starkt ekonomiskt läge får stärka förutsättningar kommande år, t.ex. mer förebyggande verksamhet, ny teknik, ökad samverkan.

Lång tid behövs att överblicka pandemins effekter. Kommuners/regioners verksamheter har påverkats med konsekvenser för flyttmönster och demografi. Den snabba befolkningstillväxten ligger bakom oss. Många kommuner som vuxit snabbt har nu betydligt långsammare tillväxt, ibland t.o.m. minskad befolkning.
Regn och översvämningar påminner om vikten av klimatanpassningar. Nuvarande regelverk lägger ansvaret för klimatåtgärder på fastighetsägarna.

Ekonomirapporten, oktober 2021, webb

Ekonomirapporten, oktober 2021, PDF

Informationsansvarig

  • Niclas Johansson
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset