Publicerad 28 november 2019

Ekonomirapporten, maj 2009

Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Landsting som kommer ut två gånger per år. I den behandlar vi det ekonomiska nuläget och utvecklingen i kommuner och landsting. Kalkylerna i den här utgåvan sträcker sig till 2012.

Den ekonomiska situationen för kommuner och landsting ter sig allt mer bekymmersam. Den exceptionellt svaga konjunkturen och minskande sysselsättning medför kraftigt dämpad utveckling av kommunsektorns inkomster i år och nästa år. Kommuner och landsting har att välja mellan effektiviseringar, neddragningar och skattehöjningar. För många väntar ett besvärligt budgetarbete inför år 2010.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.