Publicerad 22 november 2019

E-förslag, steg för steg

en e-petition eller ett e-förslag är en kort fråga om en åtgärd eller information från en medborgare till kommunen, landstinget eller regionen. förslaget läggs ut på hemsidan och andra medborgare kan stödja förslaget genom att signera förslaget.

Vår handbok ger en bild av e-petitioner som metod för medborgardialog för att kanalisera medborgares engagemang i den lokala utvecklingen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.