Publicerad 22 november 2019

E-förslag, steg för steg

en e-petition eller ett e-förslag är en kort fråga om en åtgärd eller information från en medborgare till kommunen, landstinget eller regionen. förslaget läggs ut på hemsidan och andra medborgare kan stödja förslaget genom att signera förslaget.

Vår handbok ger en bild av e-petitioner som metod för medborgardialog för att kanalisera medborgares engagemang i den lokala utvecklingen.

E-förslag, steg för steg

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset