Publicerad 9 november 2022

Effektivisering av arbete med Händelseanalys

Denna skrift är en översättning och bearbetning av valda delar av ”RCA² – Improving Root Cause Analyses and Actions to Prevent Harm”, framtagen av NPSF (National Patient Safety Foundation) i USA.

Syftet med skriften är att komplettera den svenska handboken Risk-och händelseanalys med resultat från den internationella utvecklingen.

Utredning av risker- handbok för metoden riskanalys

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.