Publicerad 7 februari 2020

Driftsformer för kommunal infrastruktur

I denna rapport redovisas resultatet av en nationell kartläggning av driftsformerna för kommunal infrastruktur. Rapporten ska fungera som ett beställarstöd vid val av driftsform inom verksamhetsområdet gata och väg. Den innehåller också resonemang och jämförelser av driftsformer samt ger några exempel på lösningar i ett antal kommuner.

Målgruppen för rapporten är alla Sveriges kommuner, särskilt personer som arbetar operativt med drift och underhåll samt med upphandling av kontrakt. Rapporten riktar sig huvudsakligen till verksamhetsansvariga, entreprenadansvariga och upphandlingsenheter hos kommuner.

Driftsformer för kommunal infrastruktur

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset