Publicerad 28 januari 2021

Digitala möjligheter i mödrahälsovården

I rapporten presenterar vi närmare 30 exempel på digitala lösningar i mödrahälsovården. Det rör sig om allt från rena informationstjänster till lösningar för digitala vårdmöten. Flera av dem svarar väl mot såväl kvinnornas som vårdpersonalens behov.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset