Publicerad 28 september 2020

Digitala lås - en introduktion

Syftet med den här skriften är att ge en introduktion till digitala lås. Marknaden har utvecklats fort och digitala lås har blivit ett allt intressantare alternativ till traditionella lås. Införandet av digitala lås är dock en fråga som kräver noggranna överväganden och en klar analys av de för- och nackdelar samt kostnader och nyttor som finns.

Eftersom införandet av digitala lås innebär ett teknikskifte är det också viktigt att involvera användare och verksamheter i förändringsarbetet. Digitala lås har finansierats av organisationen Offentliga fastigheter och är en av två fristående skrifter om framtidens lås.

Digitala lås - en introduktion

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset