Publicerad 18 oktober 2021

Digitala detaljplaner, stöd för upphandling

Rapporten ger stöd till kommuner vid upphandling av system och konsult för framtagande och tillgängliggörande av detaljplaner och detaljplaneinformation. Rekommendationerna i upphandlingsstödet bygger på de nya kraven i Boverkets föreskrift för detaljplan, Lantmäteriets nationella specifikation för detaljplan, samt på intervjuer kring omställning till digitala detaljplaner som genomförts med fyra kommuner.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset