Publicerad 3 december 2019

Dialog för bättre upphandling - norska erfarenheter och svenska möjligheter

Denna rapport beskriver vad det norska upphandlingsinitiativet, leverantörsutvecklingsprogrammet, gör för att stimulera till dialog mellan köpare och leverantörer inför offentliga upphandlingar.

Studien har även undersökt intresset av ett motsvarande initiativ i Sverige hos ett urval av kommuner, landsting och regioner, näringslivsorganisationer och statliga myndigheter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.