Publicerad 3 december 2019

Dialog för bättre upphandling - norska erfarenheter och svenska möjligheter

Denna rapport beskriver vad det norska upphandlingsinitiativet, leverantörsutvecklingsprogrammet, gör för att stimulera till dialog mellan köpare och leverantörer inför offentliga upphandlingar.

Studien har även undersökt intresset av ett motsvarande initiativ i Sverige hos ett urval av kommuner, landsting och regioner, näringslivsorganisationer och statliga myndigheter.

Dialog för bättre upphandling - norska erfarenheter och svenska möjligheter Pdf, 795 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR