Publicerad 28 november 2019

Dialoger och överenskommelser med civilsamhället

Lokala och regionala dialogprocesser och överenskommelser med det civila samhället har ökat i utbredning under senare år.

Denna rapport förmedlar erfarenheter från åtta kommuners dialogprocesser och hur lokala överenskommelser och policydokument kan utformas i samverkan mellan kommunen och det lokala civilsamhället. I skriften får vi ta del av konkreta resultat av överenskommelserna. Hur förtroende och hållbara relationer utvecklas och hur nya innovativa lösningar på samhällsutmaningar ser dagens ljus. Ledande kommunpolitiker berättar om sina drivkrafter och ambitioner med samverkan med civilsamhället och tjänstemän vittnar om hur arbetet och organiseringen av samverkan går till.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.