Publicerad 21 november 2019

Det reformerade folkinitiativet

För att få en bild av hur det förstärkta folkinitiativet fungerat har forskaren Ann-Cathrine Jungar på Södertörns högskola fått i uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting att kartlägga de folkinitiativ som har genomförts från den 1 januari 2011 fram till idag.

Rapporten redogör för erfarenheterna från de initiativ som har tagits och de folkomröstningar som har genomförts sedan reformen trädde i kraft. Det är vår förhoppning att denna rapport både ska kunna användas som kunskapsunderlag och bidra till fortsatta diskussioner om kommunala folkinitiativ.


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset