Publicerad 21 november 2019

Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv

Tillvaron för kommunala skolor har på senare år förändrats i och med det fria skolvalet. Elevantalet i de kommunala skolorna följde tidigare främst långsiktiga trender. Genom det fria skolvalet kan efterfrågan per grundskola fluktuera mycket och snabbt.

Syftet med den här rapporten är att analysera vilka effekter som det fria skolvalet har haft på kommunernas lokalförsörjning. I rapporten kan du bland annat läsa om hur olika kommuner arbetar med prognoser, lokalstrategier och resurstilldelning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.