Publicerad 10 december 2020

Det förstärkta folkinitiativet

I rapporten kartläggs erfarenheterna av det reformerade folkinitiativet från det att det trädde i kraft i januari 2011 fram till januari 2020. I rapporten behandlas bland annat vilka frågor som är vanligast att folkomrösta om, hur högt valdeltagandet är och folkomröstningarnas genomslag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR