Publicerad 27 november 2019

Det finns potential : energieffektivisera offentliga fastigheter i högre takt

"Det går att spara mycket energi i befintliga fastigheter och lokaler. Detta är allmänt känt bland verksamma inom fastighetssektorn. Varför händer det då inte mer? Varför realiseras inte potentialerna? I denna skrift analyseras tio hinder för energieffektivisering i offentligt ägda fastigheter. ;
De fastighetsorganisationer som kan hantera dessa hinder har stora möjligheter att såväl spara pengar som att minska belastningen på miljö och klimat. Sammantaget finns besparingsmöjligheter motsvarande 8,5 TWh i offentligt ägda lokaler. Det motsvarar driftkostnader omkring 5 miljarder kronor."

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR