Publicerad 21 november 2019

Den svårförutsägbara framtiden - En jämförelse av två framtidskalkyler

Denna rapport är avsedd att bringa klarhet kring välfärdens långsiktiga finansieringsproblem och varför långsiktskalkyler ofta slår fel. Den är framtagen inom ramen för priofrågan "Välfärdens långsiktiga finansiering" som bedrivs mellan åren 2014 och 2015.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset