Publicerad 26 juni 2019

Demokrati och regionstorlek

Rapporten belyser hur den regionala demokratin kan förväntas att påverkas av en ny indelning av Sveriges län och landsting i större regioner. Rapporten behandlar bland annat regionernas förmåga att förverkliga folkviljan, medborgarnas inflytande över politiska beslut inom region och de förtroendevaldas förutsättningar att företräda medborgarna.

Rapporten är skriven av Bo Per Larsson, Intellectum som under många år ansvarat för SKL:s arbete med demokratifrågor och regionfrågan. Författaren ansvarar för innehållet i rapporten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.