Publicerad 4 juni 2019

Debatt pågår! - Om styrning av offentligt finansierad verksamhet

Debatten om styrning av offentlig sektor och inte minst kommuner och landsting engagerar. Många menar att rådande styrformer inte möter dagens och morgondagens utmaningar och behov. Något som SKL:s styrelse tog fasta på när de formulerade uppdraget till den politiska programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet. Hösten 2017 ska beredningen slutsatser presenteras.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.