Publicerad 4 juli 2019

Byggnadsnämndens tillsyn - introduktion och praktiska exempel

Skriften beskriver övergripande byggnadsnämndens tillsynsansvar enligt plan- och bygglagstiftningen. Här finns också exempel på hur man arbetar med tillsyn i några kommuner.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset