Publicerad 3 december 2019

Bygg för attraktiv kollektivtrafik

Attraktiv och effektiv kollektivtrafik är en nyckel till hållbara städer och transportsystem. Därför måste bebyggelsen planeras efter kollektivtrafikens behov och förutsättningar redan från början.
I den här skriften förmedlar vi kunskap om hur kollektivtrafikplaneringsfrågor och fysisk planering kan samordnas för att stärka kollektivtrafiken. Utifrån tre exempel sammanfattar vi framgångsfaktorer och rekommendationer till olika målgrupper. Skriften vänder sig främst till politiker och tjänstemän i kommunerna och i de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset