Publicerad 28 november 2019

Broar till egen försörjning : exempel från Göteborg, Malmö och Söderhamn

Ingen väljer frivilligt att vara beroende av andra. Alla vuxna vill försörja sig själva om de har möjlighet till det. Det är utgångspunkten för den här skriften, som handlar om vägar från ekonomiskt bistånd till egen försörjning. Samtidigt ökar nu behovet av ekonomiskt bistånd under den kraftigt växande arbetslösheten, de många avhoppen från arbetslöshetsförsäkringen och förändringar av reglerna i sjukförsäkringen.

I den här skriften kan du läsa om några verksamheter som genom samverkan och långsiktigt hållbara metoder försöker underlätta vägen till en egen försörjning för dem som är långvarit beroende av bistånd. Arbetslivsjournalisten Anna Holmgren har träffat och intervjuat personer som arbetar i Göteborg, Malmö och Söderhamn. ; Skriften vänder sig till de politiker och tjänstemän som på olika sätt arbetar med att främja individens möjlighet till egen försörjning. Förhoppningen är att den ska leda till ökad samverkan samt nya metoder för att fler ska få arbete. Kort och gott bygga starkare hållbara broar till en egen försörjning.

Broar till egen försörjning : exempel från Göteborg, Malmö och Söderhamn

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset