Publicerad 22 november 2019

Bostad för alla - Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt utan de löser situationen genom att bo tillfälligt hos bekanta. I värsta fall lever man på gatan under kortare eller längre perioder.

Rapporten är framtagen inom ramen för ett fyrpartsprojekt mellan SABO, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Kommuner och Landsting. Som underlag finns ett antal intervjuer med representanter för kommuner och bostadsföretag samt för statliga myndigheter och frivilligorganisationer.

Bostad för alla - Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset