Publicerad 26 november 2019

Bilda slagkraftiga regioner: Sverige behöver fler starka tillväxtregioner

Den enskilt viktigaste frågan i diskussionen om framtida regioner är om de län som vi har idag har förmågan att bibehålla och stärka den framtida konkurrenskraften. Det handlar om förmåga att hantera de kollektiva och stödjande samhällsstrukturerna, t ex förmågan att stärka utbildningssystemet, genomföra större satsningar inom forskning och utveckling, satsa på infrastruktur och kollektivtrafik samt att säkra välfärden med en väl fungerande hälso- och sjukvårdsproduktion.

I rapporten redovisas argument för regionfrågan sett ur ett tillväxtperspektiv tillsammans med erfarenheter och resultat av regionalt självstyre.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.