Publicerad 27 november 2019

Bilagor till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2009: Indikatorbeskrivningar, Täckningsgradsjämförelser, Vårdkonsumtion

I denna bilagerapport redovisas tre bilagor till huvudrapporten Öppna jämförelser 2009:

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR