Publicerad 9 september 2020

Bevara eller gallra, Nr 9: Gallringsråd för överförmyndare

Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor av handlingar inom överförmyndarverksamheten.

Sveriges Kommuner och Regioner och Riksarkivet ger ut publikationsserien Bevara eller gallra, som innehåller råd till offentlig förvaltning om vilka allmänna handlingar som bör bevaras och vilka som kan gallras och förstöras. Gallringsråden utarbetas inom ramen för det samarbete mellan den kommunala och statliga arkivverksamheten som bedrivs inom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.

Från och med augusti 2020 kommer skriften att kunna beställas i pappersform.

Bevara eller gallra, Nr 9: Gallringsråd för överförmyndare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset