Publicerad 6 april 2023

Bevara eller gallra nr 7: Teknisk verksamhet, mark, fastigheter samt bostadsförsörjning

Råd om bevarande- och gallringsfrågor inom teknisk verksamhet, vatten och avlopp samt avfall och renhållning i kommuner, landsting och regioner. Vidare ges råd och rekommendationer för dokumentation rörande mark, fastigheter, parker samt gator och vägar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.