Publicerad 1 juli 2019

Bevara eller gallra nr 4- råd om kartor och ritningar

Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor av kartor och ritningar för kommuner landsting/regioner.

SKL och Riksarkivet ger ut publikationsserien Bevara eller gallra, som innehåller råd till offentlig förvaltning om vilka allmänna handlingar som bör bevaras och vilka som kan gallras och förstöras. Gallringsråden utarbetas inom ramen för det samarbete mellan den kommunala och statliga arkivverksamheten som bedrivs inom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.

Bevara eller gallra nr 4 - råd om kartor och ritningar

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset