Publicerad 4 december 2019

Besöksnäring i samhällsplaneringen

Denna rapport är en sammanställning av djupintervjuer med sju kommuner med varierande invånarantal och geografisk placering, men med det gemensamt att besöksnäringen tydligt finns med i samhällsplaneringen. Intervjuade kommuner är Kristianstad, Kalmar, Helsingborg, Flen, Falköping, Mariestad och Härjedalen.

En god samverkan mellan företag, offentliga aktörer och civilsamhället är viktig för utvecklingen av besöksnäringen. De flesta regioner lyfter fram turism och besöksnäring som tillgångar för lokal och regional utveckling. Men för att besöksnäringens utveckling ska vara långsiktig och positiv måste den integreras i olika offentliga planeringsprocesser - det som kallas samhällsplaneringen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.