Publicerad 26 juni 2019

Besöksnäring i kollektivtrafikplanering

Denna förstudie handlar om besöksnäring i planering av kollektivtrafik. Syftet är att ta fram metoder för att analysera behov av persontransporter med fokus på kollektivtrafik och en modell som beaktar besöksnäringens transportbehov. Den ska kunna användas av såväl trafikplanerare som de som arbetar mer specifikt för en hållbar besöksnäring, regionalt och kommunalt.

En fallstudie genomfördes på väg 363 mellan Umeå och Ammarnäs i Västerbotten. Tanken är dock att modellen ska vara applicerbar i olika regioner och stråk, oberoende av geografi och befolkning.

Turismen skapar många arbetstillfällen i hela Sverige, ger stora ekonomiska värden och är en stor drivkraft för regional utveckling.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.