Publicerad 22 november 2019

Behandlingsstrategi typ 2-diabetes

God glukoskontroll är avgörande för att minska risken för diabeteskomplikationer hos patienter med typ 2 diabetes. Behandlingsstrategi Typ 2 diabetes är framtagen för att underlätta ett strukturerat arbetssätt i diabetesvården som bidrar till att riskpatienter kan ta kontroll över sitt blodsocker.

När diabetesvården bedrivs strukturerat och patient och behandlare tillsammans följer upp insatserna ökar möjligheterna till goda resultat. I strategin får du exempel på bevisat effektiva arbetssätt. Du får verktyg som målvärden, kartläggning av patientens livssituation med mera.

Här kan du också ladda ner åtgärdsplaner, kartläggning aspekter att beakta i kartläggning och beräkningar som du kan använda dig av tillsammans i mötet med patienten.

Underlaget är baserat på evidens och beprövad erfarenhet från klinisk verksamhet över hela landet.

Uppdaterad 2017

Behandlingsstrategi typ 2-diabetes Pdf, 681 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR