Publicerad 22 november 2019

Behandlingsstrategi typ 1-diabetes

Behandlingsstrategi Typ 1-diabetes är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har ett riskfyllt HbA1c. Strategin är framtagen för att hjälpa till att förbättra vården för diabetespatienter nationellt. När diabetesvården bedrivs strukturerat och patient och behandlare tillsammans följer upp insatserna, ökar möjligheterna till goda resultat.

I strategin får du exempel på bevisat effektiva arbetssätt. Du får verktyg som målvärden, kartläggning av patientens livssituation med mera. Här kan du också ladda ner åtgärdsplaner, kartläggning aspekter att beakta i kartläggning och beräkningar som du kan använda dig av tillsammans i mötet med patienten.

Underlaget är baserat på evidens och beprövad erfarenhet från klinisk verksamhet över hela landet.

Uppdaterad 2018

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.