Publicerad 21 november 2019

Bättre liv för sjuka äldre - Resultat 2013

Rapporten beskriver resultaten för 2013 inom satsningen på en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR