Publicerad 3 december 2019

Baskompetens inom vård- och omsorgssektorn

Vård- och omsorgssektorn står inför stora förändringar och utmaningar när det gäller personal- och kompetensförsörjningen i framtiden. De ekonomiska resurserna kommer troligen inte att utvecklas i samma takt som behoven. Detta ställer högre krav på ett effektivt resursutnyttjande och en hög professionalitet bland de anställda. Vilka kompetenser kommer då att behövas?

Syftet med denna beskrivning är att redovisa Sveriges Kommuner och Landstings syn på vilken kompetens framtidens vård- och omsorgssektor kommer att behöva. Utgångspunkten för vår bedömning är arbetsgivarnas och verksamheternas behov. Skriften är från 2007.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.