Publicerad 4 november 2019

Barnkonventionen - svensk lag från 2020

Du som förtroendevald har en avgörande roll genom att fatta bra beslut som går att genomföra och är grundade i barnets rättigheter.

Som framgår av den här skriften är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med barnets rättigheter att hela organisationen är involverad. Det är inte ett fritt valt arbete utan något som vi alla ska förhålla oss till.

Ledningens roll är att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna genomföra besluten i organisationen.

Medarbetarens uppgift är att använda rätt metoder för att tillämpa rättigheterna bland barn och unga.

Barnkonventionen - svensk lag från 2020

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset